Wspólnoty mieszkaniowe

Zakres usług wykonywanych za rzecz Wspólnot Mieszkaniowych:

 1. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej w przystosowanym do tego systemie księgowym;
 2. Sporządzanie kwartalnego i rocznego sprawozdania finansowego obejmującego przychody, koszty, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych;
 3. Sporządzanie rocznych deklaracji CIT i PIT
 4. Sporządzanie deklaracji ZUS;
 5. Sporządzanie deklaracji VAT;
 6. Powiadamianie Zarządu Wspólnoty w odpowiednim terminie o wysokości zobowiązań podatkowych i ZUSowskich;
 7. Udzielanie informacji wynikającej z prowadzonej ewidencji;
 8. Przygotowywanie indywidulanych powiadomień dla właścicieli w przypadku zaistnienia zmian w zaliczkach
 9. Przygotowywanie w porozumieniu z Zarządem bądź Zarządcą pism koniecznych do prowadzenia skutecznej windykacji należności (powiadomienia o stanie konta, wezwanie do zapłaty, wezwania przedsądowe itp.);
 10. Reprezentowanie Wspólnoty przed organami podatkowymi;
 11. Obsługa płatności masowych.

Cena usług w pkt. od 1 do 10 zależna jest od ilości lokali i sporządzanych miesięcznie deklaracji (VAT i ZUS).

Cena za rozliczenie mediów ustalana jest indywidualnie, niezależnie od umowy.